Obnovení provozu MŠ a ŠJ a zahájení výuky v ZŠ

Obnovení provozu MŠ a ŠJ

Po  dlouhém přerušení z důvodu koronavirové epidemie se nám blýská na lepší časy a proto v pondělí 25. 5. 2020 bude provoz naší mateřské školy a školní jídelny obnoven.  Provoz MŠ bude obnoven v celém rozsahu, tedy od 6.45 do 16.00 každý pracovní den. Z manuálu, který 30. 4. 2020 vydalo MŠMT, vyplývají následná opatření, která budeme muset respektovat.

1) Seznámení a podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument najdete ZDE. Zvažte pozorně informace o rizikových skupinách (netýká se jen samotných dětí ale i osob, které s nimi žijí v domácnosti). Vytisknutý a podepsaný přineste v pondělí 25. 5. či v den, kdy povedete dítě do MŠ. Bez podepsaného čestného prohlášení nesmíme dítě do školky přijmout. Kdo nemáte možnost dokument vytisknout, bude pro Vás nachystán fyzicky v den příchodu do MŠ, abyste jej hned při předání dítěte mohli podepsat. 


2) Příchod do MŠ a předání dětí, odchod z MŠ. Při pohybu před školou (jako všude na veřejných prostranstvích) platí pro doprovod i děti povinnost mít zakrytá ústa a nos a dodržovat bezpečné odstupy. Děti po zazvonění na MŠ předáte učitelkám „ve dveřích“, doprovod nebude vstupovat do šatny školky. Stejně tak odpoledne budete po zazvonění čekat před dveřmi MŠ na předání dítěte. Za dveřmi šatny je umístěn dávkovač s bezoplachovou desinfekcí, děti si po převléknutí také důkladně umyjí ruce. 


3) Průběh dne a činností. Děti ani zaměstnanci školky nemusí mít během činností nasazenou roušku. Děti budou dle možností trávit větší část dne venku (zajistěte, prosím, dobré venkovní vybavení pro děti dle aktuálního počasí). Prostory školy se budou intenzivně větrat, několikrát za den budou desinfikovány hlavní dotykové plochy, bude dbáno na důkladnou hygienu rukou. Stravování bude probíhat běžným způsobem se zvýšeným ohledem na hygienu. Příbory i samotné jídlo bude dětem chystat personál.

Zahájení prezenční výuky v ZŠ

V pondělí 25. 5. 2020 také otevíráme školní dveře a školáky uvítáme zpět v procesu :).  |Ačkoli bude čas do 30. 6. v dobrovolném módu (tedy je na Vašem rozhodnutí, zda dítě do školy pošlete či ne), výuka v ZŠ bude obnovena v celém rozsahu, stravování v ŠJ taktéž a odpolední zájmová činnost rovněž (ačkoli se momentálně nenazývá školní družinou…). Tedy, děti mohou přicházet do školy od 7.00 a odpoledne odchází dle dřívějších zvyklostí či podle aktuální domluvy. Z manuálu, který 30. 4. vydalo MŠMT, vyplývají následná opatření, která budeme muset respektovat.


1) Seznámení a podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument najdete ZDE. Zvažte pozorně informace o rizikových skupinách (netýká se jen samotných dětí ale i osob, které s nimi žijí v domácnosti). Vytisknutý a podepsaný přineste v pondělí 25. 5. či v den, kdy dítě do ZŠ poprvé přijde. Bez podepsaného čestného prohlášení nesmíme dítě do školy přijmout. Kdo nemáte možnost dokument vytisknout, bude pro Vás nachystán fyzicky v den příchodu do ZŠ, abyste jej hned ráno mohli podepsat. 


2) Příchody a odchody. Při pohybu před školou (jako všude na veřejných prostranstvích) platí pro doprovod i děti povinnost mít zakrytá ústa a nos a dodržovat bezpečné odstupy. Do šatny školy budou po zazvonění vpuštěny pouze děti, nikoli doprovod. Stejně tak odpoledne budete po zazvonění čekat před dveřmi ZŠ na příchod dítěte. Za dveřmi šatny je umístěn dávkovač s bezoplachovou desinfekcí, děti si po převléknutí také důkladně umyjí ruce. 

3) Průběh dne a výuky. Požadovaných rozestupů docílíme rozdělením dětí do obou tříd ZŠ, roušku během výuky mít děti ani učitelé nemusí. Při skupinové práci však je již požadována, proto prosím děti vybavte min. 2 ks roušek a sáčkem na roušky použité. Tělesná výchova nebude probíhat, pohyb nicméně budeme doplňovat prací a činnostmi na školní zahradě :), tedy ať děti mají pracovní oblečení i na ven. Prostory školy se budou intenzivně větrat, několikrát za den budou desinfikovány hlavní dotykové plochy, bude dbáno na důkladnou hygienu rukou. Stravování bude probíhat běžným způsobem se zvýšeným ohledem na hygienu. Příbory i samotné jídlo bude dětem chystat personál.

Do 18. 5. 2020 je potřeba dítě k prezenční výuce nahlásit – učiňte tak, prosím, na mailové adrese zslomnice@seznam.cz.