ODCHODY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení a milí rodiče,

odchod žáka ze školní družiny v jinou dobu, než je stanovena v zápisovém lístku, je možný pouze po předložení písemné žádosti rodičů či zákonného zástupce.

Žádost musí obsahovat jméno dítěte, den a hodinu, kdy dítě odchází a zda žák odchází sám nebo v doprovodu a Váš podpis.

Jiné než písemné omluvenky, již nebudou akceptovány.
Děkuji za pochopení

Vychovatelka družiny

Bc. Veronika Orlová

——————————————————————————————————————–

VZOR PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI:

Mé dítě……………………………………………………, bude dne…………………………

odcházet ze školní družiny v ………………………………..(hod).

V doprovodu (matka, otec, babička, děda, strýc, teta, sourozenec)…………………………nebo sám.

Podpis zákonného zástupce

Text a vzor pro stažení zde.