Archiv autora: Lucie Mrtvá

Obnovení provozu MŠ a ŠJ a zahájení výuky v ZŠ

Obnovení provozu MŠ a ŠJ

Po  dlouhém přerušení z důvodu koronavirové epidemie se nám blýská na lepší časy a proto v pondělí 25. 5. 2020 bude provoz naší mateřské školy a školní jídelny obnoven.  Provoz MŠ bude obnoven v celém rozsahu, tedy od 6.45 do 16.00 každý pracovní den. Z manuálu, který 30. 4. 2020 vydalo MŠMT, vyplývají následná opatření, která budeme muset respektovat.

1) Seznámení a podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument najdete ZDE. Zvažte pozorně informace o rizikových skupinách (netýká se jen samotných dětí ale i osob, které s nimi žijí v domácnosti). Vytisknutý a podepsaný přineste v pondělí 25. 5. či v den, kdy povedete dítě do MŠ. Bez podepsaného čestného prohlášení nesmíme dítě do školky přijmout. Kdo nemáte možnost dokument vytisknout, bude pro Vás nachystán fyzicky v den příchodu do MŠ, abyste jej hned při předání dítěte mohli podepsat. 

Pokračování textu Obnovení provozu MŠ a ŠJ a zahájení výuky v ZŠ

Ošetřovné

V případě, že potřebujete vystavit tiskopis pro vyplácení ošetřovného po dobu uzavření ZŠ či MŠ, kontaktujte nás, prosím, mailem na zslomnice@seznam.cz. Více informací o ošetřovném najdete zde.

Škola za časů koronaviru

Kdy se děti vrátí do školy a školky zatím ještě nemůžeme přesně říct, tento stav pro všechny z nás neplánovaný a nečekaný bude ještě asi nějakou chvíli trvat. Co se týče školáků, budeme pokračovat v nastaveném systému zadávání práce. „Papírové“ materiály chystáme dětem na cca dvoutýdenní intervaly, během kterých ale oceníme zpětnou vazbu. Proto se nebojte s dětmi nám zavolat či napsat, kdykoli bude potřeba, stejně jako se budeme ozývat my vám, třeba jen s dotazem jak se máte :). Fyzické materiály doplňujeme každodenně ještě rozmanitými úkoly a tipy na našem výukovém webu Montessori na dálku. I tam je možnost napsat vzkaz či dotaz do formuláře v Poštovní schránce. S některými dětmi už jsme otestovali i videochat, ve kterém máme možnost společně každý den konzultovat práci, udělat kontrolu – a je to moc prima. Pro děti z MŠ (zvláště předškoláky) jsme také připravili materiály na domácí procvičování, kterými mohou doplnit čas trávený doma. Určitě ale využívejte možnost pobytu venku (tady na vesnicích to máme snadné a bezpečné) a taky všeho, co nabízí sama domácnost – úklid, vaření, pečení, praní, žehlení… tyto opravdové práce děti dokáží dělat mnohdy s daleko větší radostí a zaujetím než my dospělí :), stačí jim nechat prostor a čas.

Výuka na dálku ODKAZ

Pod tímto odkazem najdete stránku s výukou na dálku. Na stránkách budou zajímavé úkoly postupně přibývat a nebudou to zdaleka pouze zadání typu „udělej cvičení na straně…“. Přes tyto stránky bude také možnost jednoduché komunikace.

Zápis do 1. třídy a do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

LETOŠNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ podle pokynů MŠMT proběhne bez přítomnosti dětí a případně zcela „bezkontaktní“ formou.
Formulář „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ naleznete ZDE. Ten, prosím, vyplňte a pro zaslání využijte jednu z variant:

a) podepište platným ELEKTRONICKÝM PODPISEM  a zašlete e-mailem na zslomnice@seznam.cz

b) pošlete do datové schránky školy  – identifikátor: pnvme5z

c) vyplněný a podepsaný formulář zašlete poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lomnice, Lomnice 24, 793 02 Lomnice

d) pokud máte problém s elektronickým podáním či vytisknutím, napište mail a domluvíme se na osobní vyplnění a předání dokumentů.

Termín pro podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme pro přihlášené děti Školu nanečisto, aby jim tato důležitá motivační a seznamovací aktivita neušla.
V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na zslomnice@seznam.cz.

LETOŠNÍ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY podle pokynů MŠMT proběhne taktéž bez přítomnosti dětí a případně zcela „bezkontaktní“ formou.
Formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ naleznete ZDE.
K žádosti doložte prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (vzor prohlášení ZDE) a kopii očkovacího průkazu. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání (dosáhly do 31. 8. 2020 5 let). Toto prohlášení plně nahrazuje potvrzení dětského lékaře, kterého takto nemusíte navštívit.

Pro zaslání požadovaných dokumentů, prosím, využijte jednu z variant:
a) podepište platným ELEKTRONICKÝM PODPISEM  a zašlete e-mailem na zslomnice@seznam.cz

b) pošlete do datové schránky školy  – identifikátor: pnvme5z

c) vyplněné a podepsané zašlete v listinné podobě poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lomnice, Lomnice 24, 793 02 Lomnice

d) pokud máte problém s elektronickým podáním či vytisknutím, napište mail a domluvíme se na osobní vyplnění a předání dokumentů.

Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete ZDE.

Běžný den v Montessori

Ráno začíná úvodním setkáním na „elipse“ – komunitním kruhu. V pondělí bývá delší, když se sdílí zážitky z víkendu, ostatní dny se věnujeme spíš organizačním záležitostem a každé ráno nám také kalendárista představí aktuální datum v češtině a angličtině. No a potom se jde do práce – děti si dle své volby vybírají pomůcky, dokončují rozdělané činnosti nebo se účastní tzv. klíčových lekcí. V těch učitelky dětem podávají „klíče“ k zásadním bodům nového učiva a na ně navazuje další vlastní zkoumání a prohlubování. Děti samy také vytvářejí vlastní prezentace pro ostatní spolužáky na témata, která si zvolí dle vlastního zájmu. Učí se vystupovat, vysvětlovat a obhajovat vlastní poznatky, vést skupinu v doprovodných aktivitách a též přijímat zpětnou vazbu od druhých. Závěr vyučovacího dne patří opakování formou hry a plnění pravidelných služeb.

„Abychom mohli žádat od někoho zodpovědnost, musí mít dotyčný možnost vybrat si, učinit nějaké rozhodnutí.“ (PhDr. Jana Nováčková, CSc., Mýty ve vzdělávání, 2016)

Prezentace o lemurech
Velká práce na velké abecedě
Poznáš, co je milión?
Vítejte v zahradě slovních druhů

Zářijové výpravy

Září bylo ve škole i školce kromě nového zabydlování se, vytváření pravidel a veškeré ostatní činnosti i ve znamení výprav do okolí. Navštívili jsme tak Rešovské vodopády, poznávali památky města Rýmařov v rámci pokladové hry, zajeli pro knihy do knihovny a spolu s našimi nejmenšími jsme se vydali na farmu v Karlovicích. Učení venku má totiž nesporné výhody – učíte se všemi smysly!

Z jeskyně do stáje

Letošní školní rok jsme se vydali na školní výlet do okolí Litovle. První zastávka našeho autobusu byla v Javoříčku. Tam jsme se společně se školáky podívali do Javoříčských jeskyní. Celý jeskynní systém nás i se svojí krápníkovou výzdobou uchvátil a nadchl i ty nejmladší z nás. A největší dobrodružství bylo, když paní průvodkyně na chvíli zhasla všechna světla v jeskyni a my jsme neviděli vůbec nic jen černočernou tmu. Po návštěvě jeskyní jsme se se školáky rozdělili a odjeli k Července na Statek Doubravský dvůr. Zde nám počasí už moc nepřálo a propršelo nám celou prohlídku kravína, dojírny, telátek i koz. Naštěstí vše spravila na konci rozdaná domácí zmrzlina, která byla výborná. I přes nepřízeň počasí můžeme říci, že se výlet vydařil.

Markéta O.

Zámecké dopoledne

Ve středu 6. února jsme si udělali společně se školáky výlet do Bruntálu a navštívili zdejší zámek. Měli jsme velmi příjemnou paní průvodkyni, která nás provázela celým zámkem. Ukázala nám krásně zdobené pokoje, ve kterých dříve dle jejích slov bydleli rytíři a princezny. Po prohlídce jsme zavítali na džus do cukrárny, prošli celé náměstí včetně kašny a na závěr nechyběla ani koulovačka před nádražím. Markéta O.

Expedice Pardubice

Ve čtvrtek před vánočními prázdninami jsme se vydali na cestu do vzdálenějšího krajského města – do Pardubic. Brzké ranní vstávání byla snad jediná nepříjemnost dne, dál už jsme si jen užívali: cesta pohodlným vlakem s občerstvením, procházka po historickém centru Pardubic (zámek, hejna pávů na nádvoří a kolem zámeckého opevnění, historické tajuplné uličky, Pernštýnské náměstí s krásnými domy a pomalu se probouzejícími vánočními trhy) a nezapomenutelná výprava do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou. Když ji navštívíte, dozvíte se leccos nejen o mýtech ohledně ježibaby z perníkové chaloupky, ale hlavně o výrobě a tradici pardubického perníku. My vše zažili v poetickém vánočním ladění.