Pedagogika Montessori

V čem tento přístup spočívá? Jeho filosofii nejlépe vystihuje věta samotné zakladatelky Marie Montessori (1870 – 1952):  „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ 

Základní principy:

Připravené prostředí. „Pro dítě je pořádek to, co pro nás země, na které stojíme, co je pro rybu voda, ve které plave.“
20170220_124416Třída je uspořádána tak, aby dítěti napomáhala rozvíjet smysl pro pořádek a systém. Prostor je rozčleněn do tematických koutků a vybaven nábytkem ergonomicky přizpůsobeným potřebám dětí. Díky tomu, že každá věc má svoje logické umístění, získávají děti přirozenou jistotu. Pro efektivní práci je potřeba hlubokého soustředění, které vzniká pouze v tiché a klidné atmosféře – i ta je součástí připraveného prostředí Montessori třídy.

Práce s pomůckou. „Není v hlavě, co nebylo v ruce.“

20170220_123214Podstatná část výuky probíhá individuálně prostřednictvím rozmanitých pomůcek. Didaktické pomůcky s vnitřní kontrolou umožňují samostatnou práci, při níž si žák upevňuje učivo zapojením více smyslů.

Práce s chybou. „Připisuj mi chyby, neboť se z nich mohu učit.“

Na chybu není pohlíženo jako na nežádoucí věc, ale jako na prostředek učení. Pomůcky poskytují okamžitou zpětnou vazbu a žák má tak možnost objevit chybu sám (není na ni hned upozorňován učitelem) a použít ji jako východisko pro další postup.

Učitel coby průvodce. „Dítě, které si věří, nebude očekávat potvrzení každého svého kroku od autority.“

image030Primární úlohou učitele je zajištění klidného, bezpečného a podnětného prostředí. Nejmenším dětem pomáhá v jejich fyzické samostatnosti (vnímat své tělo a pečovat o něj – obléct se, najíst se, připravit si svačinu, uklidit po sobě). Dítě získává sebevědomí nikoli prostřednictvím pochvaly, ale díky pocitu samostatnosti a rovnocennosti se svým okolím. Starší děti učitel podporuje, aby samostatně přemýšlely, hledaly příčinné vztahy a souvislosti a přicházely věcem na kloub.

Výuka v rámci věkově rozdílné skupiny. „První instinkt absorbující mysli je napodobovat.“

Pro dítě je mnohdy přirozenější vyhledat radu a pomoc u staršího kamaráda, než u dospělého. Děti se učí navzájem si pomáhat jako v rodinném prostředí (starší pomáhají pečovat o mladší, mladší se od starších učí a snaží se jim „vyrovnat“).

image029Učení v propojených souvislostech. „Především vztah k reálným věcem a skutečný kontakt s nimi s sebou zřejmě přinášejí skutečný celek vzdělání.“

Poznané propojujeme s realitou a se skutečným prostředím našeho světa. Do výuky se snažíme zapojovat maximum smyslů (názorné pomůcky, exkurze, výlety).

V textech jsme použili informace ze stránek a materiálů společnosti Montessori v ČR,z,s. Více na:

http://www.montessoricr.cz