Jídelna

Kuchařka: Alena Vlčková

Kapacita školní jídelny je 50 strávníků.

Výše stravného:

děti MŠ do 6 let celodenní /polodenní 30,- Kč/ 24,- Kč
děti MŠ 7 let celodenní/ polodenní 33,- Kč/ 27,- Kč
žáci ZŠ

žáci ZŠ od 11 let

23,- Kč

24,- Kč

cizí strávníci 55,- Kč

Výdej obědů cizím strávníkům probíhá od 11,15 do 11,45 hodin. Prosíme o důsledné dodržování tohoto času, výjimky nejsou z provozních a hygienických důvodů možné.