Jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jitka Prokešová

Kuchařka: Denisa Tylšarová

Kapacita školní jídelny je 50 strávníků.

Výše stravného:

děti MŠ do 6 let celodenní /polodenní 30,- Kč/ 24,- Kč
děti MŠ 7 let celodenní/ polodenní 33,- Kč/ 27,- Kč
žáci ZŠ 23,- Kč
cizí strávníci 55,- Kč

Výdej obědů cizím strávníkům probíhá od 12.00 do 12.30. Prosíme o důsledné dodržování tohoto času, výjimky nejsou z provozních a hygienických důvodů možné.