Projekty, do kterých je naše škola zapojena


Šablony I OP JAK

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Šablony I OP JAK. Více viz na plakátu zde.

Les ve škole

  • Mezinárodní výukový program o lese, který probíhá již ve 28 zemích světa.
  • V České republice je v programu Les ve škole více než 400 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin.
  • Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených ročních plánů. 
  • Materiály pro pedagogy jsou tvořeny v souladu s RVP, v duchu „školy hrou“ a aktivního učení. 
  • Více zde.