Projekty, do kterých je naše škola zapojena


Výzva č. 02_18_063 Šablony II

V letošním školním roce jsme se zapojili do druhého kola Šablon. Více viz na plakátu zde.

Podpora práce učitelů

Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní pedagogický institut ČR  a je financovaný z Evropských fondů. Doba dalece postoupila a být gramotný neznamená umět číst, psát a počítat. Jsme si toho vědomi, a tak učíme u dětí rozvíjet matematickou, čtenářskou, digitální gramotnost a informatické myšlení.  K projektu vznikla i webová stránka Gramotnosti pro život (www.gramotnosti.pro), kde se dozvíte, proč je důležité rozvíjet gramotnost u dětí a žáků. Čerpáme z ní nápady pro výuku, a proto zveme k inspirativnímu čtení i Vás rodiče našich žáků.

Les ve škole

  • Mezinárodní výukový program o lese, který probíhá již ve 28 zemích světa.
  • V České republice je v programu Les ve škole více než 400 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin.
  • Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených ročních plánů. 
  • Materiály pro pedagogy jsou tvořeny v souladu s RVP, v duchu „školy hrou“ a aktivního učení. 
  • Více zde.

Obědy do škol 2020/2021

Více informací zde.