Školní družina

Jako minulý školní rok tak i letos máme ve školní družince některé dny zaměřené konkrétním směrem – tímto způsobem také realizujeme zájmové vzdělávání ne formou oddělených kroužků, nýbrž v rámci družiny dostupně pro všechny děti. V úterý  probíhá v odpoledních hodinách klub zábavné logiky a zároveň je družinka otevřena do 16.30 hodin.  Ve středu máme pohodu v Literární kavárně – popíjíme čokoládu nebo kávu a u lampičky v podkroví si pochutnáváme na knihách (nejsladší jsou ty pohádkové). Družinka je v tento den otevřená rovněž do 16.30 hodin.  Ve čtvrtek probíhá kroužek vaření, lesní kroužek a kroužek výtvarný a rukodělný. Pondělí, úterý a pátek jsou dny pohybové a herní, občas některý z nich i filmový.

V družině je prostor na odpočinek, zábavu, ale i na dokončování práce či procvičování učiva. Před besídkami je zároveň družina hlavním „cvičištěm“ nejrůznějších divadélek a vystoupení.