Základní škola

školaZákladní škola v Lomnici je školou malotřídního typu s 1. stupněm.
V současné době se děti ze všech pěti ročníků vzdělávají v jedné třídě.
Škola má vypracovaný školní vzdělávací program, který odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.
To znamená, že i děti, které absolvují tzv. malotřídku, mají stejné výstupy učiva v jednotlivých předmětech a ročnících jako žáci na plně organizovaných školách.
Výuka ve třídě se spojenými ročníky je samozřejmě náročnější jak pro pedagoga, tak pro žáky, ale má i své výhody. Starší žáci mohou pomáhat mladším (vždyť nejlépe se člověk učí tím, že něco vysvětluje druhému) a rozvíjí se přirozené vztah napříč věkovým rozpětím žáků. Ve výuce věkově různorodé skupiny se mohou a mnohdy i musí využívat méně tradiční výukové metody, které jsou pro děti zajímavější a více podnětné než klasické frontální vyučování.

školkaSoučástí školy je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna, která při nenaplnění kapacity vaří obědy i pro strávníky z řad občanů.

V areálu pozemku přiléhajícího ke škole najdete multifunkční hřiště na míčové hry a tenis a dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkami a houpačkami.

Během následujících měsíců se bude dotvářet povrch na koloběžkovou dráhu a budovat cvičná školní zahrádka.