Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 2. května až 16. května 2024. V těchto dnech se budou přijímat dokumenty potřebné k zápisu. Každý uchazeč dostane přidělené registrační číslo. Seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly bude následně zveřejněn na webu školy a na školní vývěsce. Podmínky pro přijímání dětí do MŠ najdete ZDE. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 najdete ZDE.

K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty:

Přihláška do MŠ, kopie rodného listu dítěte, Čestné prohlášení o povinném očkování + kopie očkovacího průkazu dítěte. V případě dětí, pro které je předškolní docházka povinná, není potvrzení o očkování požadováno.

Vyplněné formuláře + požadované přílohy prosím doručte do školy jedním z uvedených postupů:

a) podepište platným ELEKTRONICKÝM PODPISEM  a zašlete e-mailem na zslomnice@seznam.cz

b) pošlete do datové schránky školy  – identifikátor: pnvme5z

c) vyplněný a podepsaný formulář + přílohy zašlete poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lomnice, Lomnice 24, 793 02 Lomnice nebo vložte do schránky školy

d) pokud máte problém s elektronickým podáním či vytisknutím, napište mail a domluvíme se na osobní vyplnění a předání dokumentů.