Zápis do ZŠ pro školní rok 2021/2022

LETOŠNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ podle pokynů MŠMT proběhne bohužel opět bez přítomnosti dětí. Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme pro přihlášené děti Školu nanečisto, aby jim tato důležitá motivační a seznamovací aktivita neušla.
Formulář „Přihlášky k základnímu vzdělávání“ naleznete ZDE. K přihlášce, prosím, přiložte kopii rodného listu dítěte. Pro zaslání přihlášky využijte jednu z následujících variant:

a) podepište platným ELEKTRONICKÝM PODPISEM  a zašlete e-mailem na zslomnice@seznam.cz

b) pošlete do datové schránky školy  – identifikátor: pnvme5z

c) vyplněný a podepsaný formulář zašlete poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lomnice, Lomnice 24, 793 02 Lomnice nebo vložte do schránky školy

d) pokud máte problém s elektronickým podáním či vytisknutím, napište mail a domluvíme se na osobní vyplnění a předání dokumentů.

Termín pro podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání najdete ZDE.

Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, vyplní formulář Žádost o odklad ZDE.