Učíme se v přírodě

Ve čtvrtek  jsme měli vyučování v přírodě. Ve škole  jsme se rozdělili na skupiny: Tygři, Lesní tvorové, Jestřábi a Vlci. Potom jsme si udělali vlajky a šli jsme všichni do lesa. Na to že je září, bylo pěkné počasí a teplo jako v pravém létě.

Po cestě jsme dělali různé úkoly. Skákali jsme přes  lano, poznávali po čichu různé rostliny, vyplňovali jsme věty a odpovídali na otázky, vytvářeli jsme herbář známých stromů, stáli na jedné noze anebo jsme museli udělat kotoul. Za úkoly jsme získávali body. Bylo  to super, i když nakonec všechny už bolely nohy z té dlouhé cesty.

Zuzka, Kuba, Milča 4.ročník