Tisková zpráva: Rekonstrukce Základní školy Lomnice

V průběhu letních prázdnin úspěšně probíhala rekonstrukce sociálních zařízení v naší základní škole. Podařilo se také zvládnout celkovou výmalbu školy. Práce byly dokončeny takřka před samotným zahájením školního roku. Sociální zařízení již bylo v nevyhovujícím stavu, všechny zde trápil nepříjemný zápach, a i z pohledu estetického se nedalo hovořit o příjemném prostředí. Sloužili školákům a pedagogům takřka 50 let, není tedy divu, že jejich stav vyžadoval celkovou rekonstrukci.  „Věřím, že veškeré provedené práce přispějí k příjemnému prostředí, kterým se naše škola vyznačuje.“ Řekla starostka obce Lomnice Mgr. Barbara Vojtíšková.

Celkové náklady na realizaci se vyšplhaly na částku 1.590.530,71Kč. Z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje, Dotačního titulu 1 – investiční pro obce do 5 tisíc obyvatel, jsme získali 400.000,-Kč.