Archiv autora: Lucie Mrtvá

Tisková zpráva: Rekonstrukce Základní školy Lomnice

V průběhu letních prázdnin úspěšně probíhala rekonstrukce sociálních zařízení v naší základní škole. Podařilo se také zvládnout celkovou výmalbu školy. Práce byly dokončeny takřka před samotným zahájením školního roku. Sociální zařízení již bylo v nevyhovujícím stavu, všechny zde trápil nepříjemný zápach, a i z pohledu estetického se nedalo hovořit o příjemném prostředí. Sloužili školákům a pedagogům takřka 50 let, není tedy divu, že jejich stav vyžadoval celkovou rekonstrukci.  „Věřím, že veškeré provedené práce přispějí k příjemnému prostředí, kterým se naše škola vyznačuje.“ Řekla starostka obce Lomnice Mgr. Barbara Vojtíšková.

Celkové náklady na realizaci se vyšplhaly na částku 1.590.530,71Kč. Z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje, Dotačního titulu 1 – investiční pro obce do 5 tisíc obyvatel, jsme získali 400.000,-Kč.

Výuka plávání 2023

Vážení rodiče,
od středy 13. 9. začíná žákům 2., 3. a 4. ročníku
plavecký výcvik (10 lekcí).
Odjíždět se bude od školy v 8:30 hodin, návrat je před 12. hodinou,
oběd tedy děti stíhají bez problémů.
S sebou: plavky, ručník, fén (kdo z dívek má možnost), koupací čepici
(kdo má delší vlasy).
Pro zachování bezpečnosti dětem sundejte náramky, řetízky
a náušnice.
Děkujeme za spolupráci.

Informativní schůzka

Vážení rodiče, dne 13. 9. proběhne úvodní informativní schůzka.
Dostavte se prosím v 15:30 do budovy školy.
Pokud se nemůžete ve stanovený den a čas dostavit,
domluvíme se individuálně na přečtení a podpisu zápisu
ze schůzky. Děkujeme za spolupráci.

ODCHODY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení a milí rodiče,

odchod žáka ze školní družiny v jinou dobu, než je stanovena v zápisovém lístku, je možný pouze po předložení písemné žádosti rodičů či zákonného zástupce.

Žádost musí obsahovat jméno dítěte, den a hodinu, kdy dítě odchází a zda žák odchází sám nebo v doprovodu a Váš podpis.

Jiné než písemné omluvenky, již nebudou akceptovány.
Děkuji za pochopení

Vychovatelka družiny

Bc. Veronika Orlová

——————————————————————————————————————–

VZOR PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI:

Mé dítě……………………………………………………, bude dne…………………………

odcházet ze školní družiny v ………………………………..(hod).

V doprovodu (matka, otec, babička, děda, strýc, teta, sourozenec)…………………………nebo sám.

Podpis zákonného zástupce

Text a vzor pro stažení zde.