Archiv autora: Lucie Mrtvá

ODCHODY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení a milí rodiče,

odchod žáka ze školní družiny v jinou dobu, než je stanovena v zápisovém lístku, je možný pouze po předložení písemné žádosti rodičů či zákonného zástupce.

Žádost musí obsahovat jméno dítěte, den a hodinu, kdy dítě odchází a zda žák odchází sám nebo v doprovodu a Váš podpis.

Jiné než písemné omluvenky, již nebudou akceptovány.
Děkuji za pochopení

Vychovatelka družiny

Bc. Veronika Orlová

——————————————————————————————————————–

VZOR PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI:

Mé dítě……………………………………………………, bude dne…………………………

odcházet ze školní družiny v ………………………………..(hod).

V doprovodu (matka, otec, babička, děda, strýc, teta, sourozenec)…………………………nebo sám.

Podpis zákonného zástupce

Text a vzor pro stažení zde.

Kdo jsme?

Jsme škola malá a vlídná. Zastáváme postoj, že pokud se dítě má něco naučit, musí se cítit bezpečně. Následujeme odkaz paní Marie Montessori – jsme místem, kde nevládne bezbřehá benevolence, ale svoboda ruku v ruce se zodpovědností. Škola, kde se méně učí výkladem a více spoluprací, kde ruka je nástrojem mysli. Naším cílem je vést děti k potřebě celoživotního učení a radosti z něj.

Online výuka

V čase uzavření školy probíhá výuka na dálku. Jejími dvěma součástmi jsou a) online lekce přes aplikaci Zoom a b) samostatná práce dětí na zadaných materiálech. Rozvrh online lekcí s časem a skupinou, pro kterou je lekce určena, najdete na výukovém webu Montessori na dálku. Tam se také objevují další průběžná zadání a minitesty. Kdykoli během všedních dnů mají děti nebo rodiče možnost zavolat nebo napsat přes Zoom – když si nevíte rady, potřebujete pomoc nebo konzultaci, určitě se ozvěte.

Nový školní rok

Rozběhl se pěkným tempem, školka i škola se zaplnila dětmi (škola tak, jak už to nepamatuje alespoň 17 let…) a máme všichni plné ruce práce.

Některá opatření je ale nutné respektovat i v našem rodinném společenství. Platí zvýšená potřeba hygieny rukou a důslednost při projevech nachlazení či infekce. Pokud má dítě silnější rýmu, chrapot, kašel, bolest v krku nebo teplotu, je nutné jej nechat doma do vyléčení. Dříve toto bylo dobrým zvykem, nyní je nezbytností. V případě např. týdenní absence u žáků ZŠ je potřeba vyzvednout si zadání pro domácí práci. Platí také povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy – u nás se jedná pouze o šatnu a pro rodiče či cizí osoby při pohybu po škole.

Ve škole jsou novinkou pravidelná konzultační úterý. Každé poslední úterý v měsíci je prostor od 14.30 do 16.30 vyhrazen osobním konzultacím (žák-rodič-učitel) na téma prospěchu a chování. Rozložíme tak možnost těchto setkání do průběhu celého školního roku, aby nedocházelo ke frontám a sezením do dlouhých večerů.