Jídelna

Vedoucí jídelny a kuchařka: Alena Vlčková

Kapacita školní jídelny je 70 strávníků.

Výše stravného od 1. 5. 2022:

děti MŠ do 6 let celodenní /polodenní 40,- Kč/ 30,- Kč
děti MŠ 7 let celodenní/ polodenní 43,- Kč/ 33,- Kč
žáci ZŠ

žáci ZŠ od 11 let

28,- Kč

30,- Kč

cizí strávníci 75,- Kč

Výdej obědů cizím strávníkům probíhá od 11,40 do 11,55 hodin. Prosíme o důsledné dodržování tohoto času, výjimky nejsou z provozních a hygienických důvodů možné.