Základní škola

školaZákladní škola v Lomnici je školou malotřídního typu s 1. stupněm (1. – 5. ročník), vzdělávající dle systému Marie Montessori.
Školní vzdělávací program odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. To znamená, že i děti, které absolvují tzv. malotřídku, mají stejné výstupy učiva v jednotlivých předmětech a ročnících jako žáci na plně organizovaných školách.
Výuka ve třídě se spojenými ročníky je stejně přirozená jako soužití a spolupráce dětí různého věku v rodině. Starší žáci mohou pomáhat mladším (vždyť nejlépe se člověk učí tím, že něco vysvětluje druhému) a rozvíjí se zde přirozené sociální vazby. 

V areálu pozemku přiléhajícího ke škole najdete multifunkční hřiště na míčové hry a tenis a dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkami a houpačkami. Na školní zahradě pěstujeme s dětmi byliny, květiny a zeleninu a každoročně vysazujeme stromy či keře. Zahrada je také dějištěm akcí pro děti i veřejnost.